Trần Nhật Phong Houston Nhật Ký Mỗi Ngày 047 – Houston VideoChương trình Houston Nhật Ký mỗi ngày 047, ngày 02 tháng 05, 2018:

1 – CSVN sẽ lãnh hậu quả gì khi tỏ thái độ với trách nhiệm trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh?

2 – Phản ứng yếu xìu về hiểm họa ở thượng nguồn sông Mekong, dân tộc sẽ có hệ quả như thế nào?

source

Some local news is curated - Original might have been posted at a different date/ time! Click the source link for details.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Send this to a friend