Trần Nhật Phong 18/06/2018 Houston Nhật Ký Mỗi Ngày 078 – Houston VideoLive stream hôm nay 078, ngày 18 tháng 6 trên cả Facebook và Youtube”
1 – Lợi dụng văn hóa sợ hãi, CSVN tìm cách giảm nhiệt sự bất mãn và phẩn uất của người dân bằng cách nào?
2 – Liệu những màn khóc lóc, kéo đến nhà kẻ cai trị, tuần hành ở Sài Gòn và Hà Nội, có ai đòi được một tất đất nào chưa?

Chương trình có được phát trực tiếp trên các hệ thống:
– Radio 98.7 FM tại Houston TX
– KDOC 56.6 TV tại Nam California
– KSCZ 16.1 TV tại San Jose Bắc California
– KMPX 30.6 TV Dallas TX
– GALAXY 19 trên vệ tinh toàn cầu.

source

Some local news is curated - Original might have been posted at a different date/ time! Click the source link for details.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Send this to a friend