Live Stream Trần Nhật Phong Houston Nhật Ký mỗi ngày Youtube 0004 – Houston VideoChương trình Radio Hải Lê 98.7 FM tại Houston Texas, trên Live stream bên Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UC1BSSp03QV1bgpJxP9W3yEw…

và trên live stream Facebook hôm nay 01 tháng 03, 2018:

1 – Tại sao “hội cở đỏ” không dám phản kháng với những “qui chụp” của Hoàn Cầu Thời Báo (China Global Time) gần như mổi ngày đều có bài chữi bới người Việt Nam? Họ dốt tiếng Anh và tiếng Tàu, hay ‘ông chủ” của họ không cho phép?
2 – Việt Nam sẽ vươn lên ngang hàng với cộng đồng quốc tế bằng ….ăn nhậu mỗi ngày?

Nếu các bạn gặp trở ngại khi gọi số 940 208 1590, thì vui lòng gọi qua Skype để tham dự, vì âm thanh của Skype tốt hơn
Gọi Nick trên Skype ” daodientrannhatphonbg

source

Some local news is curated - Original might have been posted at a different date/ time! Click the source link for details.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Send this to a friend